۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

دانشکده فنی را شعار برداشته؛ یکطرف سبزها و یکطرف بسیجی‌ها

خبر تکمیلی از تجمع دانشجویان فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز این است که تعداد دانشجویان معترض دویست تا سیصد نفر هستند که بیشتر محوطه را در اختیار دارند و شعارهای ضد دولتی سر می دهند. در مقابل آنها گروهی حدودا سی تا پنجاه نفره از بسیجی هایی که انگار از بیرون دانشگاه آمده اند، دارند شعار می دهند "خونی که در رگ ماست هدیه به ..." کرکری دو طرف از ساعت 12 به بعد شروع شده و نمی دانیم شروعش به چه دلیل بوده.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ