۱۳۸۸ مهر ۱۹, یکشنبه

بعد از اعتراف احمد خاتمی، سخنان مرتضی طلایی نشانه دیگری از موفقیت جنبش سبز

بعد از اینکه سخنران منفور نماز جمعه های تهران یعنی احمد خاتمی به شعار جمهوری ایرانی و تجمع کنندگان سبز روز قدس حمله کرد، حالا مرتضی طلایی هم به انتقاد از اسکناس های سبز و شعارنویسی ها علیه مقامات نظام پرداخته و به بانک مرکزی پیشنهاد داده که این اسکناس ها را جمع آوری کند! از سوی دیگر شعارنویسی در اتوبوس ها و مترو هم خشم آقایان را برانگیخته و بدجور سردرگم شده اند. اینها همه یعنی اینکه دم همه سبزها گرم.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ