۱۳۸۸ مهر ۲۱, سه‌شنبه

فوری: بسیج و نیروهای پلیس دانشکده فنی را تعطیل کردند

شعارهایی که دانشجویان فنی دانشگاه آزاد تهران مرکز از ساعت 12 ظهر امروز سر داده بودند با ورود بسیجی های دانشگاه و بیرون از دانشگاه به کرکری تبدیل شد و تمام دانشکده را پر کرد. تعداد بسیجی ها نسبت به دانشجویان معترضی که شعارهای ضددولتی می دادند بسیار کمتر بود و همین مسئله حدود ساعت دو بعدازظهر باعث شد تا نیروهای پلیس وارد دانشگاه شوند و با کمک حراست و بسیج، دانشکده را به تسخیر دربیاورند و دانشجویان را از دانشگاه بیرون کنند. کلاس های ظهر به بعد این دانشکده به خاطر فضای متشنجی که بوجود آمد تعطیل شده و به جای دانشجوها، پلیس و بسیج و حراست در دانشگاه هستند.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ