۱۳۸۸ مهر ۲۰, دوشنبه

13 آبان متفرق نشویم، پیشنهاد می کنم جلوی سفارت امریکا برویم

روز 13 آبان قرار است روز مهمی برای جنبش سبز باشد. از یک هفته پیش اطلاعیه ها و پوسترهای مربوطه دارد ردوبدل می شود و در میان مردم هم زبان به زبان می گردد. اما آیا قرار است آن روز جلوی سفارت روسیه برویم؟ به نظرم این ماجرا مشکلاتی دارد که قابل پیش بینی است. اول اینکه آنجا راهپیمایی جریان ندارد و مفتخورها همه جمع می شوند توی خیابان طالقانی و دوربین های تلویزیونی و احیانا رسانه های خارجی هم همین طور. دوم اینکه متفرق کردن و بستن مسیرهای منتهی به سفارت روسیه قطعا در دستور کار نیروی انتظامی قرار می گیرد و آن وقت برای جمع شدن جلوی سفارت امریکا کاری نمی شود کرد و 13 آبان از دستمان می رود. پیشنهادم این است که مثل روز قدس همان جایی جمع شویم که تظاهرکنندگان دولتی جمع می شوند. ما قرار است مثل روز قدس این روز را هم تسخیر کنیم و این کار زمانی انجام می شود که تعداد و رنگ و نیرویمان را به رخ آنها بکشیم. دوستان در این باره به جمع بندی برسند تا دیر نشده.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ