۱۳۸۸ شهریور ۲۱, شنبه

دومین نافرمانی گسترده از اوامر رهبر، حکم بیهوشی او را دارد

بعد از نماز جمعه ای که خامنه ای بعد از انتخابات برگزار کرد و آن را به خطابه ای جنگی برای حمله به تظاهرکنندگان تبدیل کرد، این دومین بار است که رسما از یک تریبون دستور مقابله با مردم را می دهد.
همانطور که در آن زمان نیز هیچکس در خانه نماند و همه راه افتادیم توی خیابان ها و آن حوادث تلخ پدید آمد و ندا شهید شد و در مجموع این حضرت آقا بود که بازنده بزرگ لقب گرفت، بار دیگر روز جمعه می آییم تا بی اعتباری توصیه ها و ارعاب های او را به خودش و ایادی نظامی اش ثابت کنیم. این روز آنقدر برای نظام حیثیتی است که جرات اخراج خبرنگاران خارجی را از آن ندارند و همین موضوع برگ برنده ماست. البته موبایل ها را روشن بگذارید و حوادث احتمالی را ضبط کنید ولی بدانید که چشمگیر بودن حضور ما اعتبار نظام را که پیوند عمیقی با مسئله فلسطین دارد از بین می برد. برای همین است که آقای خامنه ای اینقدر بی تابانه از لزوم برخورد با مردم صحبت می کند و هشدارهای لازم را می دهد و همین حالا هم نهادهای امنیتی در حال برنامه ریزی هستند. نیامدن ما طرف مقابل را روحیه و نیرویی تازه می دهد و آمدن ما ضربه ای مهلک بر پیکر اوست. پس از هیچ تهدیدی نباید ترسید. فراموش نکنید که اگر روز بعد از نمازجمعه قبلی خامنه ای به خیابان ها نمی آمدیم، نه دنیا با تصویر جنایتکارانه نظام (کشته شدن ندا) آشنا می شد و نه جنبش زنده می ماند. پس بیایید.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ

Blog Archive