۱۳۸۸ شهریور ۲۷, جمعه

حمله به خاتمی با چاقو

:لباس شخصی هایی که نام بسیج را تصاحب کرده اند با چاقو قصد حمله به سید محمدخاتمی داشتند که با ورود پلیس مهاجمان متفرق شدند البته عمامه ایشان انداختند
شعاری که هم اينک مردم در ميدان وليعصر سر داده اند : خمينی کجائی ، ايران شده فلسطين . تعداد تظاهر کنندگان که فاصله بين هفت تير و ميدان وليعصر را پوشانده اند و پيوسته بر ان افزوده ميشود نزديک به صد هزار نفر برآورد می شود.

برای مهار مردم و خفه کردن صدای شعارهای مردم هفت نيسان پر از بلند گو به ميان مردم وارد شدند و محوطه هفت تير تا وليعصر را پوشش دادند که آنهم بی نتیجه است
خبر مربوط به صبح روز ق.د.س است 

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ

Blog Archive