۱۳۸۸ شهریور ۳۰, دوشنبه

13 آبان روز مبارزه با استکبار، ما که اهل تجمع و این حرفا نیستیم

بعد از برپایی باشکوه روز قدس توسط سبزها یکی از بهترین مناسبت های پیش رو روز 13 آبان است که از جهاتی برای نظام به اندازه اهمیت روز قدس است. روزی است با عنوان مبارزه با استکبار جهانی که دانش آموزان در آن محور قرار دارند و مهم تر از همه اینکه در مقابل سفارت امریکا و با شعارهای ضد امریکایی برگزار می شود. اگر قداست ایدئولوژیک این روز هم مثل روز قدس شکسته بشود و شعارهای سبز ایرانی جایگزینش شود برگ زرین دیگری به کارنامه جنبش افزوده می شود. هم اکنون نیازمند مثبت ها و انرژی سبزتان هستیم.

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ

Blog Archive