۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

Fwd: دندان شکسته سعید شریعتی


آنچه که از تصاویر بیداداگاه چهارم دیده شد را با عکسی  قبل از آن مقایسه
کردیم؟ به نظر شما دندانهای سعید شریعتی چگونه شکسته؟

0 نظرات:

جستجوی این وبلاگ